Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
Škola OnLine
Schránka důvěry
Vnitřní řád školní družiny

provoz školní družiny
- je žákům a jejich rodičům k dispozici během celého školního roku (vyjma některých školních prázdnin) a to ráno 6:00 – 7:40 a odpoledne 11:40 - 17:00,
- žáci navštěvující školní družinu v ranních hodinách jsou po jejím skončení převedeni vychovateli do šaten základní školy a poslány do tříd na výuku,
- po skončení výuky jsou žáci převedeni vychovateli ze šaten do jídelny a poté do jednotlivých oddělení školní družiny.

Podrobnější informace Vám podají vychovatelky telefonicky, emailem nebo osobně v prostorách školní družiny.

pomůcky
Žáci potřebují přezůvky, oblečení na hraní do tříd, oblečení na zahradu a tenisky do tělocvičny.