Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Hřiště
Globální rozvojové vzdělávání - Toulouse

POZOR, začínáme …

Měsíc červenec se nesl ve znamení stáže v rámci globálního rozvojového vzdělávání v Toulouse, ve Francii.

„Globální rozvojové vzdělávání - Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.“1)

GRV bylo v Toulouse prezentováno na francouzském základním a středním školství. Spolu s dalšími českými kolegy jsme navštívili několik institucí, jako například základní školu, střední školu, jazykovou vzdělávací agenturu a centrální úřad pro vedení vzdělávání pro asi 2,7 mil. obyvatel.

Francouzský vzdělávací systém prochází v současné době menší reformou. Povinná účast dětí na vzdělávání bude již od věku 3 let a skončí ve věku 16 let. Političtí zástupci provincie Languedoc, kde se navštívené město Toulouse nachází, dále rozhodli o výrazném navýšení finančních prostředků, které jdou na obnovy škol. Do jedné obnovy školy investují 20 – 30 mil. EUR.

Každý žák je povinen navštěvovat spádovou školu určenou podle trvalého bydliště. Učitelé jsou do škol umísťováni podle rozhodnutí ministerstva školství, nikoliv dle své volby. Ředitelé škol jsou jmenováni na neomezenou dobu. Po 3-8 letech jsou však převeleni na jinou školu, kde dělají opět práci ředitele školy.

Každé dítě, žák z francouzsky nemluvící rodiny je povinen absolvovat odpolední výuku francouzského jazyka během jednoho až dvou let v časové dotaci 3-5 hodin týdně.

Všechny děti a žáci jsou v rámci celého svého vzdělávání vedeni k přemýšlení v souvislostech. Je jim, formou přiměřenou jejich věku, utvářen pohled na jejich spotřebitelském chování a jeho dopadu na blízké okolí a také na celou naši planetu.

·       „Vzdělávací systém je silně centralizovaný a školy mají jasně daný vzdělávací program bez disponibilních hodin a možnosti se odlišit, pro všechny školy jsou shodné osnovy.

·       Centralizace se projevuje i při zaměstnávání učitelů. Ti procházejí jakýmsi testováním, na základě jehož výsledků jsou umisťováni do škol bez ohledu na jejich bydliště či vlastní priority. Takže umístěnky. A rodiny se stěhují za prací.

·       Ředitel školy nemá možnost vybrat si své učitele. Pokud se jednou stane ředitelem, není cesty zpět, pouze může být umístěn jako ředitel na jinou školu.

·       Úvazek učitele v primárním a nižším sekundárním vzdělávání (6-16 let) je 18 hodin a nemá dohledy. Dohledy zajišťují jiní pracovníci školy.

·       Francouzský učitel si jako prevenci proti vyhoření může vždy po pěti nebo šesti letech praxe vybrat půlroční až roční placené (cca 85%) volno.

·       Nemají koordinátory EVVO tak, jak je tomu u nás, a to prý proto (cituji), že koordinátorů mají tolik (např. koordinátor umění, školního klimatu apod.), že už by to neměl kdo dělat.

·       Další vzdělávání učitelů funguje ve Francii podobně jako u nás, ale plánují, že se budou učitelé vzdělávat ve svém volném čase, alespoň převážně.

·       Rozšíření povinného vzdělávání se plánuje namísto od současných šesti let (až do 16) od tří let věku dítěte.

·       Děti nesmějí ve škole vůbec používat mobily.

·            Maturuje se i z tělocviku.“2)

 

Absolvovaná zahraniční stáž byla velmi přínosná a poučná. Kéž bychom byli schopni implementovat některé nové poznatky do našeho školního systému. Děkuji zástupcům NIDV za zprostředkování nového poznání.

Mgr. Jan Šebesta, ředitel školy

Zdroje:

1)Globální rozvojové vzdělávání. GRV [online]. Brno: NaZemi, 2019 [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/

2)NIDV. NIDV [online]. Praha: NIDV - Centrální pracoviště, 2019 [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1998-studijni-cesta-grv-ocima-ucastnic

Fotografie by Dan Pražák.

Dotace Moravskoslezského kraje na ozdravný pobyt žáků 1. stupně

Městský obvod Ostrava-Jih získal dotaci na projekt "Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o." Projekt je spolufinancován z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Moravskoslezského kraje (ŽPZ/05/2018).

Ozdravný pobyt  je zaměřen na regeneraci a prevenci onemocnění horních cest dýchacích, na posílení imunitního systému a otužování žáků. Dvanáctidenního ozdravného pobytu žáků I. stupně se zúčastní děti prvních a druhých tříd spolu s vyučujícími a zdravotníkem.

Na spolufinancování projektu se podílel Moravskoslezský kraj, ÚMOb Ostrava-Jih a Základní škola  a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B.

Financování projektu "Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.":

Předpokládané financování (v tis. Kč)

celkové náklady 593
způsobilé náklady 593
nezpůsobilé náklady 0
Dotace MSK 451
spolufinancování ÚMOb Ostrava-Jih 0
spolufinancování ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B 142
předfinancování ÚMOb Ostrava-Jih 556
předfinancování ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B 37
Dotace Moravskoslezského kraje na ozdravný pobyt žáků MŠ

Městský obvod Ostrava-Jih získal dotaci na projekt  "Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.". Projekt bude spolufinancován z programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku Moravskoslezského kraje (ŽPZ/054/2018).

Ozdravný pobyt  je zaměřen na regeneraci a prevenci onemocnění horních cest dýchacích, na posílení imunitního systému a otužování žáků. Čtrnáctidenního ozdravného pobytu žáků předškolního věku se zúčastní 25 dětí spolu s vyučujícími a zdravotníkem.

Na spolufinancování projektu se podílí Moravskoslezský kraj, ÚMOb Ostrava-Jih a Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B.

Financování projektu "Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.":

Předpokládané financování (v tis. Kč)

celkové náklady 172
způsobilé náklady 172
nezpůsobilé náklady 0
Dotace MSK 155
spolufinancování ÚMOb Ostrava-Jih 0
spolufinancování ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B 17
předfinancování ÚMOb Ostrava-Jih 172
předfinancování ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B 0