Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Platby
       
kategorie cena /den průměrná cena měsíc + školné MŠ ,ŠD za měsíc
MŠ 2-6 let 35 Kč   770 Kč 400 Kč školné MŠ  
MŠ 7 let 37 Kč   815 Kč 400 Kč školné MŠ  
ZŠ 7-10 let 26 Kč   580 Kč 200 Kč školné ŠD  
ZŠ 11-14 let 28 Kč   620 Kč 200 Kč školné ŠD  
ZŠ 15 a více let 30 Kč   660 Kč  
cizí strávníci 64 Kč 1410 Kč Zaměstnanci: 26 Kč = 580 Kč/ měsíc

Noví strávníci dostanou přidělený variabilní symbol a přihlašovací údaje na stravu.cz na základě odevzdané přihlášky ke stravování.

Noví strávníci musí uhradit stravu na 1. měsíc v hotovosti a koupit si čip v hodnotě 120 Kč.

 


Od 1. 9. 2020 změna doby výdeje obědů do jídlonosiče (nemocné děti) a pro cizí strávníky. Výdej bude probíhat v prostorách ŠJ v době od 11.00 do 11.20 hod. Mimo tuto vyhrazenou dobu platí zákaz vstupu všem cizím osobám do jídelny.

 

 

 

TERMÍN HOTOVOSTNÍ PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA MĚSÍC ŘÍJEN:

                                                           29. 9. 2020                                                           

V době od 6:15 do 10:45 a 11:30 do 15:30 hod.

                                                               

 

Od září 2020 je doplňkový prodej stravného ve dnech:      

pondělí a pátek  7:00 - 8:00 hod.

středa 11:00 - 11:45 hod.

Stravné je nutno přihlásit nejpozději 1. pracovní den předem do 12:00 hod.

 

 

 

 

 

                                

 

Způsob úhrady stravného:  ( podrobně viz. vnitřní řád ŠJ) - stravné a školné se hradí vždy na měsíc dopředu a to buď:

a) inkaso   se bude provádět 1x měsíčně k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Je nutné uvést variabilní symbol.  Nutno odevzdat vyplněnou přihlášku.

b) trvalý příkaz: zadejte vždy k 17. dni v měsíci na měsíc následující. Je nutné uvést variabilní symbol (bude přidělen vedoucí ŠJ). Již přidělené variabilní symboly zůstávají stejné. ( 1. PLATBA NA ZÁŘÍ K 17. SRPNU)

c) hotovostní platba -  viz termín plateb, ostatní dny - doplňkový prodej stravného od září 2020: po - pá od 7:00-8:00 hodin, středa: 11:00 - 11:45 hodin.

 

číslo účtu: 2101565237/2010