Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY Přesné znění naleznete ve vnitřním řádu ŠJ (k nahlédnutí na webu školy a u vedoucí ŠJ od července 2019).

Kontakty:

Ludmila Gurbovičová, vedoucí školní jídelny 

Úřední hodiny PO, ST, PÁ => 7.00 – 12.00 hodin
Pokladna PO, ST, PÁ => 7.00 – 08.00 hodin
     

email: jídelna@skolavolgogradska.cz                                                     
tel.: 770 139 285                                                                                 
web: skolavolgogradska.cz => Školní jídelna

č. účtu: 2101565237/2010 

Stravné, školné školní družiny i školné mateřské školy se hradí vždy na měsíc dopředu.   

Obědy ve školní jídelně jsou strávníkům vydávány pouze, pokud mají platný stravovací čip. Výjimku tvoří rodiče dětí mateřské školy, které čip nemají. Čip je zpoplatněn částkou 120 Kč. Záloha za čip bude při jeho vrácení vyplacena pouze do 3 měsíců od ukončení školní docházky. Školné MŠ: 320 Kč/ měsíc, školné ŠD: 150 Kč/ měsíc. Všechny změny neprodleně hlaste vedoucí ŠJ.

.

 

PLATBA STRAVNÉHO

a) platba inkasem

           K její aktivaci stačí mít zřízený bankovní účet a jedna návštěva banky (případně internetového bankovnictví). Co vám trvalá platba inkasem přinese? Především pohodlí – ušetří vám mnoho práce, o vyúčtování se již nemusíte vůbec starat, škola si z vašeho účtu sama stáhne požadovanou částku na další období. Jediné, na co je nutné pamatovat, je dostatek peněžních prostředků na účtu. Při aktivaci inkasa si můžete zřídit také finanční limit, nad jehož rámec nebudou peníze staženy.

Postup aktivace inkasa:

1.       Zajistěte si variabilní symbol a minimální limit inkasa u vedoucí školní jídelny. Již přidělený variabilní symbol zůstává stále stejný.

2.       Vytvořte inkasní platbu ve vašem internetovém bankovnictví nebo na pobočce vaší banky a povolte inkasní platbu ve prospěch účtu číslo: 2101565237/2010. Uveďte VS dítěte/žáka (pokud to banka neumožňuje, uveďte ho do poznámek k platbě), limit maximální platby (případně zadat bez limitu), datum platnosti – neomezeně. Platba inkasem se bude provádět 1x měsíčně k 20. dni. v měsíci na následující měsíc.

Strávníci platící inkasem budou mít automaticky nahlášenou stravu v následujícím měsíci. Pokud nedojte k uhrazení, budete upozorněni emailem, v případě dluhu budou obědy automaticky odhlášeny.

 Platba na září musí být provedena k 17. srpnu bezhotovostním převodem nebo hotově v termínu: 29. 8. 2019 v době od 6.15 do 15.30 hodin. Od 20. září již budou platby probíhat inkasně a budou v nich zohledněny odhlášky dítěte a případné doplatky za neodhlášenou stravu.

 

b) příkaz k úhradě (trvalá platba)

Postup aktivace trvalého příkazu:

1.       Zajistěte si variabilní symbol a částku převodu u vedoucí školní jídelny. Již přidělený variabilní symbol zůstává stále stejný.

2.       Zřiďte si trvalou platbu ve vašem internetovém bankovnictví nebo na pobočce vaší banky ve prospěch účtu číslo: 2101565237/2010. Budete potřebovat VS dítěte/žáka, částku platby, opakování 1x měsíčně k 17. dni v měsíci, platnost od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020.

Platba trvalým příkazem se bude provádět 1x měsíčně k 17. dni v měsíci na následující měsíc. Po obdržení informačního emailu o potvrzení přijetí platby dochází k automatickému přihlášení stravy na další měsíc. Peníze za odhlášenou stravu budou zpět poslány na účet plátce 2x ročně (prosinec a červenec).

 

c) hotovostní platba

Termín výběru najdete v předstihu na webu: skolavolgogradska.cz => Školní jídelna => Informace pro strávníky => Platby.

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Nejpozději do 12.00 hodin školního dne (po - pá)  na následující školní den přes web: strava.cz, výběr jídelny: 4897. Přihlašovací údaje získáte u vedoucí ŠJ. Odhlášení stravy je v krajním případě možné i telefonicky, emailem anebo osobně. Při komunikaci je nutné uvést jméno, třídu a data odhlášených obědů. V době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy u žáků základní školy automaticky odhlášeny. Výlety, ozdravné pobyt atd. nutno odhlásit. V případě neodhlášení stravy v době pobytu se zajištěným stravováním, nemá dítě nárok na dotovanou stravu. Cena bude doúčtovaná do plné ceny. Rodiče dětí mateřské školy musí odhlásit stravu ve školní jídelně (nestačí nahlásit v mateřské škole). Děti mateřské školy, které nemají přihlášenou stravu, nemusí být do mateřské školy přijaty.

Strávníci, kteří mají odhlášky a tudíž dostatek financí na pokrytí obědů pro další měsíc, nemají automaticky na další měsíc obědy navedeny.  Stravu nutno přihlásit.  

Obědy pro nemocné žáky, děti si můžete vyzvednout ve školní jídelně do 13 hodin. Obědy pro děti mateřské školy se v době prázdnin ZŠ vydávají v budově ŠJ v době od 11.00 do 11.30 hodin. Pokud si chcete vyzvednout i odpolední svačinu dítěte MŠ, je nutné tuto informaci sdělit do 9.30 hodin daného dne vedoucí školní jídelny. Ranní svačinu z hygienických důvodů nelze vydat. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí/žáků jen v době jejich pobytu ve škole (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). První den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole. V dalších dnech se zaúčtuje za každý neodhlášený oběd navíc 34,- Kč. Obědy domů lze vyzvedávat pouze při absenci ve škole/ MŠ, v jiných případech pouze jednorázově po dohodě s personálem jídelny (návštěva lékaře...).

PRŮMĚRNÁ CENA STRAVNÉHO DEN/ MĚSÍC (platba za školní stravování je určena výší finančního normativu)

Ceny stravného naleznete v sekci platby.

POKRMY VYROBENÉ V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JSOU URČENY K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.