Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Odhlašování obědů

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Odhlašování a přihlašování stravy musí být provedeno nejpozději do 12 hod. školního dne na den následující, a to: telefonicky, emailem, osobně nebo přes i-stravu (přihlašovací údaje u paní vedoucí).                Při telefonickém, emailovém odhlášení uvádějte srozumitelně jméno, třídu a datum odhlášení.V DOBĚ PRÁZDNIN, ŘEDITELSKÉHO VOLNA JSOU OBĚDY dětem ze základní školy odhlášeny automaticky, u dětí mateřské školy musí rodič odhlásit stravu ve školní jídelně, nestačí dítě omluvit v mateřské škole. Při celodenních výletech mají dětí MŠ oběd automaticky odhlášen.

Při odhlašování přes i stravu Vám musí přijít po 12 hodině potvrzení, jinak je strava neodhlášena – v tom případě volejte.

DĚTI, KTERÉ NEMAJÍ PŘIHLÁŠENOU STRAVU, NEMUSÍ BÝT DO MŠ PŘIJATY.             

V PŘÍPADĚ, ŽE SI CHCETE VYZVEDÁVAT STRAVU PO CELOU DOBU NEMOCI, DOPORUČUJI PŘEHLÁSIT STRAVU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A TO JAKO NA CIZÍHO STRÁVNÍKA – DOSTANETE TEDY ZA STEJNOU CENU 60 KČ VELKOU PORCI ZA DOSPĚLOU OSOBU A NE MENŠÍ – DLE VĚKU DÍTĚTE.

PLNÁ CENA ZA STRAVNÉ

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte v MŠ a ZŠ dva a více dní po sobě jdoucí, a nebyla řádně strava odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady s přípravou jídla spojené. (Mzdové, věcné náklady a zisková přirážka)  =  + 33 Kč/ oběd, k potravinám, které již máte zaplaceny. A to i v případě, když jste si oběd nevyzvedli. (Vyhl. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování paragraf 4, odst. 9).    Platí to i v případě, pokud má dítě přihlášen pouze 1 oběd v týdnu (pokud již předešlý den nebyl, je to 2. absence. Pokud nebylo dítě ve škole (MŠ) v pátek a nepřijde i v pondělí (je pondělí také bráno jako 2. den absence)

OBĚDY PRO NEMOCNÉ DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT DO JÍDLONOSIČE v jídelně ZŠ od 11:00 do 13:00 hod. Děti MŠ: v době prázdnin ZŠ  si oběd vyzvednou v budově MŠ v době od 11:00 – 11:15.

Pokud si chcete vyzvednout i odpolední svačinu dítěte z MŠ, je nutné tuto informaci sdělit do 9:30 hodin paní vedoucí (důvod: nachystáni svačiny pro Vaše dítě – v době oběda jsou paní kuchařky zaneprázdněny) Ranní svačinu z hygienického hlediska nelze vydávat.

Pokud nestihnete vyzvednou oběd v této době, je nutné zavolat a bude Vám strava odložena, v jiném případě je strava rozdána na přídavky.

ČIPY: DĚTI ZŠ, ZAMĚSTNANCI, CIZÍ STRÁVNÍCI

ČIPY: nutno zakoupit v hodnotě 120 Kč – záloha je vratná             
Peníze za vrácení čipu (funkčního, bez známek poškození, nepopsaný) budou vyplaceny pouze strávníkům vedených v evidenci a to do 3 měsíců od odhlášení. – strávníci jsou průběžně mazání. Vadný čip je zdarma vyměněn, pokud nemá známky viditelného poškození a není popsaný.

VĚK A CENA ZA STRAVNÉ:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č.2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozdělení dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. (věk kterého dítě dosáhne v období od 1.9. do 31.8. následujícího roku)

CENA STRAVY/ DEN :
MŠ 2-6 LET: 32 Kč, MŠ 7 LET: 34 Kč

ZŠ 7-10 LET: 23 Kč, ZŠ 11 – 14 LET 25 Kč, ZŠ 15 a více:27 Kč

Zaměstnanci: 27 Kč, Cizí strávníci: 60 Kč

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 -11:30 

Všechny změny neprodleně hlaste paní vedoucí (telefonní čísla, email, číslo účtu).