Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
Škola OnLine
Schránka důvěry
Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, zapsaný spolek

Pravidelné schůzky zástupců rodičů jednotlivých tříd se zástupcem vedení školy se uskutečňují jednou za čtvrt roku. Rodiče žáků prostřednictvím svých zástupců za jednotlivé třídy jsou informováni o akcích, projektech, aktivitách školy a s čerpáním rozpočtu Občanského sdružení, mohou se také vyjadřovat k fungování školy, vznášet dotazy a náměty. 

Rodiče také mohou pomáhat při organizování mimoškolních akcí materiálními i finančními prostředky, přispívat k zajištění činnosti školy a zlepšovat školní prostředí. Roční příspěvek žáka činí 200 Kč.
Příklad akcí a činností na kterých se podílí Občanské sdružení:

Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Den dětí
Sportovní dny
Soutěže a olympiády
Soutěže a akce školní družiny
Občanské sdružení má rovněž možnost požádat o dotace a může být i příjemcem sponzorských darů.

předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy
Ing. Mgr. Jana Jedličková
jana.jedlickova@skolavolgogradska.cz

zástupci tříd Sdružení rodičů a přátel školy
1. A      p. Dohnalová
1. B      p. Motús
2. A      p. Sklenář
2. B      p. Zdrálková
2. C      p. Kostihová
3. A      p. Šulová
3. B      p. Poláčková
4. A      p. Dávídíková
4. B      p. Prusková
5. A      p. Klíšová
5. B      p. Kovářová
6. A      p. Hučalová
6. B      p. Bittner
7. A      p. Königová
7. B      p. Staňková
8. A      p. Hrehušová
8. B      p. Hynek
9. A      p. Augustinská
9. B      p. Jedličková

zástupce za vedení školy
zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání
Mgr. Marcela Klimšová
marcela.klimsova@skolavolgogradska.cz
602 695 770

zápisy z jednání
září 2020
listopad 2019