Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
Škola OnLine
Schránka důvěry
Ceny, platby, odhlášky

hotovostní platby stravného a školného
na nadcházející měsíc probíhají ve dnech: 29. 9. 2020, 23. 10. 2020, 25. 11. 2020, 16. 12. 2020, 25. 1. 2021, 24. 2. 2021, 29. 3. 2021, 28. 4. 2021, 26. 5. 2021, 21. 6. 2021, v časech od 6:15 do 10:45 a 11:30 do 15:30 hodin

aktuální změny 
naleznete v aktualitách na hlavní stránce naší organizace

doplňkový prodej v pokladních hodinách
pondělí 7:00 - 8:00
pátek   7:00 - 8:00

nemoc strávníka
- Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
- Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole.
- Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady za potraviny.
- Další dny nepřítomnosti ve škole (druhý a další dny nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
- V případě neodhlášení stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady.
- Skutečné náklady na přípravu jednoho obědu je 64 Kč.

odhlašování a přihlašování stravy
Nejpozději do 12:00 školního dne na následující školní den přes web: strava.cz, výběr jídelny: 4897
V programu Strava.cz – pro chytré telefony (Android a iOS).

noví strávníci
- variabilní symbol a přihlašovací údaje na web: strava.cz bude přidělen na základě odevzdané přihlášky ke stravování,
- první úhrada stravy a zakoupení čipu v hodnotě 120 Kč probíhá v hotovosti.

ceny stravného
Podle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

kategorie  cena
za den
průměrná cena
za měsíc
+ školné v MŠ, ŠD
za měsíc
MŠ 2-6 let 35 Kč 770 Kč 400 Kč školné MŠ
MŠ 7 let 37 Kč 815 Kč 400 Kč školné MŠ  
ZŠ 7-10 let 26 Kč 580 Kč 200 Kč školné ŠD
ZŠ 11-14 let 28 Kč 620 Kč 200 Kč školné ŠD  
ZŠ 15 a více let 30 Kč 660 Kč 200 Kč školné ŠD  
cizí strávníci 64 Kč 1410 Kč + 7 Kč menu box
zaměstnanci 26 Kč 580 Kč  

platba stravného
- inkasem,
- trvalým příkazem,
- ve výjimečných případech v hotovosti.

číslo účtu
2101565237/2010