Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Hřiště
Školné, platby

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY          

EMAIL: jídelna@skolavolgogradska.cz    
vedoucí ŠJ: Gurbovičová Ludmila

Tel: 770  139 285  Úřední hodiny: 7:00-12:00

http:// skolavolgogradska.cz -ŠKOLNÍ JÍDELNA = zde jsou uvedeny termíny plateb a aktuální informace, jídelní lístky, provozní řád ŠJ (plné znění informací)

 

  BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA  

variabilní symbol (bude přidělen vedoucí školní jídelny) uvádějte při navedení trvalého příkazu č.ú. 53734761/0100

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ: zřídíte si vždy k 17. v měsíci na stravu a školné na následující měsíc. Školné a stravné na měsíc činí 320,-Kč + 700,- Kč = 1 020,- Kč. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 20. den v měsíci na měsíc následující. Při načtení peněz z banky dochází k automatickému navedení obědů od dalšího dne nebo ode dne, kdy byla provedena poslední odhláška. Pozor! Záloha na školné je strhávána přednostně, proto by mohlo dojít k tomu, že dítě bude mít přihlášenou stravu pouze za zbylou finanční částku.

Osvobození od úhrady školného MŠ: pokud nebude odevzdáno v řádném termínu, bude školné automaticky doúčtováno. Dlužníci budou obesláni dopisem a v případě neuhrazení v daném termínu, bude žák z MŠ vyloučen.

Peníze za odhlášenou stravu budou zpět poslány na účet, který jste uvedli 2x ročně, a to na konci kalendářního roku (částka nad 1000 Kč) a na konci školního roku (částky nad 200 Kč, nižší částky budou vypláceny hotově). Dále Vám peníze mohou být vráceny hotově u vedoucí ŠJ v úředních hodinách během školního roku.

 

TERMÍNY HOTOVOSTNÍCH PLATEB jsou umístěny na nástěnce před školní jídelnou, ZŠ a v šatnách MŠ.                 

V době 6:15 -10:45 a 11:15 – 15:30        
V dalších dnech pouze od 7:00 -8:00         
cizí strávníci 11:00 -12:00 (v jiném čase po domluvě)

Při platbě v hotovosti mají strávníci povinnost zkontrolovat si účtenku hned na místě (kontrola jména, třídy, částky).
Strávníci, kteří mají odhlášky, tudíž převedeny peníze do dalšího měsíce, nemají automaticky navedeny obědy na další měsíc.  
NUTNO STRAVU PŘIHLÁSIT.       

PŘI PLATBĚ NA PŮL ROKU DOPŘEDU, NEJSOU AUTOMATICKY NAVEDENY OBĚDY V DALŠÍM MĚSÍCI. STRÁVNÍK MÁ POVINNOST SI STRAVU NA DALŠÍ MĚSÍC PŘIHLÁSIT.                                                                     

Osvobození od školného v mateřské škole:
Pokud nebude odevzdáno v MŠ v řádném termínu, bude školné automaticky naúčtováno – bez možnosti dodatečného osvobození.

Odhlašování /přihlašování stravy:

nejpozději  DO 12 HOD školního dne na den následující: telefonicky, emailem, osobně nebo přes i stravu (přihlašovací údaje u paní vedoucí) – při nezastižení možno poslat SMS.

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte v MŠ  dva a více dní po sobě jdoucích a nebyla řádně strava odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady s přípravou jídla spojené.
(Mzdové, věcné náklady a zisková přirážka)  =   + 33 Kč/ oběd, k potravinám, které již máte zaplaceny. A to i v případě, když jste si oběd nevyzvedli.
(Vyhl. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování paragraf 4, odst. 9).                      

Obědy pro nemocné děti MŠ si můžete vyzvednout do jídlonosiče v jídelně ZŠ od 11:00 do 13:00.                                                                                                                                                                   
Pokud nestihnete vyzvednou oběd v této době, je nutné zavolat a bude Vám strava odložena, v jiném případě je strava rozdána na přídavky.