Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Školné, platby

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY          

EMAIL: jídelna@skolavolgogradska.cz    
vedoucí ŠJ: Gurbovičová Ludmila

Tel: 770  139 285 

Úřední hodiny: PO, ST, PÁ 7:00-12:00
Pokladna:         PO, ST, PÁ 7:00-8:00

http:// skolavolgogradska.cz -ŠKOLNÍ JÍDELNA = zde jsou uvedeny termíny plateb a aktuální informace, jídelní lístky, provozní řád ŠJ (plné znění informací)

 

  BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA  

variabilní symbol (bude přidělen vedoucí školní jídelny) uvádějte při navedení trvalého příkazu č. ú. 2101565237/2010. Více o možnostech platby naleznete v sekci jídelna - základní informace.

Platba školného MŠ:  320 Kč na měsíc (pro školní rok 2019/ 2020)

Měsíčně bude o tuto částku navýšena cena stravného – je třeba s tímto navýšením počítat při zřízení inkasa / trvalého příkazu.
Záloha na školné je strhávaná automaticky přednostně, proto by mohlo dojít k tomu, že by dítě mělo přihlášené obědy pouze za zbylou finanční částku.

Osvobození od úhrady školného MŠ: pokud nebude odevzdáno v řádném termínu, bude školné automaticky doúčtováno - bez možnosti dodatečného osvobození . Dlužníci budou obesláni dopisem a v případě neuhrazení v daném termínu, bude žák z MŠ vyloučen.

 

TERMÍNY HOTOVOSTNÍCH PLATEB jsou umístěny na nástěnce před školní jídelnou, ZŠ a v šatnách MŠ.                 

V době 6:15 -10:45 a 11:15 – 15:30        
V dalších dnech pouze PO, ST, PÁ od 7:00 - 8:00         

Při platbě v hotovosti mají strávníci povinnost zkontrolovat si účtenku hned na místě (kontrola jména, třídy, částky).
Strávníci, kteří mají odhlášky, tudíž převedeny peníze do dalšího měsíce, nemají automaticky přihlášeny obědy na další měsíc.  
NUTNO STRAVU PŘIHLÁSIT.                                                                       

 

Odhlašování /přihlašování stravy:

nejpozději  DO 12 HOD školního dne na den následující: telefonicky, emailem, osobně nebo přes i-stravu (přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny) – při nezastižení možno poslat SMS. Nestačí nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ, stravu je třeba odhlásit u vedoucí školní jídelny.

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte v MŠ  dva a více dní po sobě jdoucích a nebyla řádně strava odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady s přípravou jídla spojené, což činí + 34 Kč/ oběd a to i v případě, když jste si oběd nevyzvedli (viz vnitřní řád školní jídelny).                      

Obědy pro nemocné děti MŠ si můžete vyzvednout do jídlonosiče v jídelně ZŠ od 11:00 do 11:30.                                                                                                                                                                   
Pokud nestihnete vyzvednout oběd v této době, je nutné zavolat a strava Vám bude odložena.